פגיעה בדו חיים

פגיעה בדו חיים   \   אהוד קלפון

דו חיים נפוצים כמעט בכל העולם, אולם אוכלוסייתם הולכת ומתמעטת כתוצאה מפגיעה במקומות גידולם הטבעיים. דלדול אוכלוסיית הקרפדות למשל עלולה לגרום לעליית מספרם של זחלי היתושים במקווי המים והתרבות היתושים המטרידים את האדם גם במעונו המוגן. דו חיים כגון קרפדות וצפרדעים, מתחילים את חייהם במים כביצים וראשנים.
בבית גידול זה הם עלולים להיתקל בתנאי מחייה לא מתאימים להתפתחותם ולאחר יציאתם ליבשה הם עלולים למצוא סביבה לא ידידותית לקיומם, שיגרמו לצמצומם. מחלקים את הדו חיים הנפוצים באזורנו, לסדרת בעלי זנב כגון סלמנדרות וטריטונים ולחסרי זנב כגון צפרדעים וקרפדות. הראשנים במים, ניזונים מצמחים ומהווים חלק משרשרת המזון ומפירמידת המזון. הם נאכלים על ידי חסרי חוליות למיניהם ועל ידי עופות וזוחלים.
דו חיים בוגרים טורפים בעיקר חרקים ופרוקי רגליים והם מהווים טרף ליונקים, עופות, זוחלים ועוד. קיימת תופעת קניבליזם בין הצפרדעים והגדולים אוכלים לעתים את הקטנים. המערכת האקולוגית תישאר מאוזנת כל עוד לא ישתנו מרכיביה. אולם התמעטות אוכלוסיית הדו חיים במערכת זו, תשפיע על קיומם של אורגניזמים רבים אחרים בשרשרת המזון ובפירמידת המזון.
בעבר היו הרבה בריכות חורף ברחבי הארץ, אולם היום נשארו רק מעטות. דבר זה גרם לירידה באוכלוסיית הקרפדה הירוקה, שנחשבה לעמידה ופחות רגישה מבין מיני הדו חיים בארץ. היא מסוגלת לחיות באזורים יותר צחיחים משום שגופה יכול לשמור על אחוז גבוה יותר של מים מאחרים. מאחר שברוב המקרים, העור המכסה את גופם של דו חיים אינו מאפשר שמירה מפני איבוד מים, יש יתרון למינים החיים בסבך הצמחייה כגון אילנית מצויה, לעומת מינים החיים בשטחים פתוחים, כגון הקרפדה הירוקה.
מכאן שהקרפדה נאלצת להפחית מפעילותה בתנאי יובש על מנת לשרוד. כדור הארץ הולך ומתחמם וכבר עלה במחצית המעלה צלזיוס בממוצע במאה השנים האחרונות. העלייה בטמפרטורה, הביאה לכך שבעלי חיים רבים הקדימו את פעילות האביב שלהם כגון חיזור, רבייה, דגירה, הקדמת הפריחה ופעילות הדבורים, השרצה מוקדמת בדו חיים, פעילות הזוחלים ושינויים רבים אחרים.
דו חיים רבים מתקיימים בהמיספרה הצפונית, בטמפרטורות שבין מינוס 10 מעלות לבין 35 מעלות צלסיוס. העלייה בטמפרטורה, גורמת להתאדות המים בבתי הגידול של הדו חיים והתייבשות שלוליות החורף מוקדם יותר באביב. גם האדם גורם לדלדול אוכלוסיית הדו חיים על ידי הרס בתי גידולם, זיהום המים על ידי החקלאות והתעשייה וכן זיהום האוויר הגורם לגשם חומצי המזהם את מקווי המים.

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments