יום שוויון אביבי

יום שוויון אביבי   \   אהוד קלפון

בחלקו הצפוני של כדור הארץ (בהמיספרה שמצפון לקו המשווה), היכן שנמצאת ישראל, אנו מתקרבים ל22 בחודש מרץ שבו אורך היום והלילה שווים (בני 12 שעות) זהו שוויון אביבי. נוסף לכך הזריחה ביום זה היא בדיוק במזרח והשקיעה היא בדיוק במערב. לא מזמן עברנו את ה 21 בדצמבר שהוא היה היום הקצר ביותר בשנה ונקרא "היפוך החורף".

ביום זה, יש באזורנו  14 שעות חושך, ו 10 אור, והשמש זורחת בדרום מזרח ושוקעת בדרום מערב. ככול שמצפינים בחורף כך יש יותר שעות חושך ופחות שעות אור ביום. מיום שוויון האביב עד ל 21 ביוני (היפוך הקיץ), הימים הולכים ומתארכים על חשבון הלילות.
יום זה הוא הארוך ביותר בשנה, שבו יש (באזורנו) 14 שעות אור וכן 10 שעות חושך. בזמן הזה השמש זורחת בצפון מזרח ושוקעת בצפון מערב. אחרי היפוך הקיץ, השמש מתחילה להנמיך במסלולה בשמים בכול יום שחולף, עד ליום הקצר ביותר בשנה  שהוא היפוך החורף.
בשוויון הסתיו שחל ב22 בספטמבר, שוב משתווה אורך היום לאורך הלילה ( 12 שעות אור, 12 שעות חושך), הזריחה שוב בדיוק במזרח והשקיעה בדיוק במערב. עונות השנה קיימות כתוצאה מנטיית ציר כדור הארץ כלפי השמש בזווית של 5. 23 מעלות. כאשר ההמיספרה הצפונית נמצאת בשוויון האביב, ההמיספרה הדרומית נמצאת בשוויון הסתיו וכאשר בצפון חורף, בדרום קיץ.

השנה על פי השמש  מתחלקת במדויק (בהמיספרה הצפונית) לארבע עונות בני שלושה חודשים כול אחד. האביב מתחיל ב22 במרץ עד ל21 ביוני, הקיץ מ21 ביוני ועד ל 21 בספטמבר, הסתיו מ22 בספטמבר עד 21 בדצמבר והחורף מה 21 בדצמבר עד ל 21 במרץ.

באקלים הסובטרופי של ארץ ישראל והאזור שמסביבנו, החלוקה הזו אינה מתאימה, כי ימי הקיץ ארוכים וימי החורף קצרים. בסיפורים ובאגדות של העמים הצפוניים היה תמיד החשש שהשמש שהולכת ומאבדת גובה בחורף תעלם ולא תשוב עוד.
ראשית החורף היה קשור לסוף החיים , כי האדם הקדמון שחי במערות בחורף הקר של הצפון, אכל מהמזונות שאגר בעונות החמות והסתגר במערות עד לאביב. הוא היה חי בפחד מהחושך שנמשך כמה חודשים, מהקור העז ומהאפשרות שלא יהיה מזון לכול החורף.
ביוון וברומא העתיקה חגגו בסוף דצמבר לכבוד האלים ששמרו על האדם. ביוון היו חגיגות לכבוד אפולו, דיוניסוס, הליוס, פרסאוס והרקולס, וברומא היו חגיגות "סטורנליה" לכבוד סטורן ועוד.

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments