מגוון ביולוגי הכרחי

מגוון ביולוגי הכרחי  \  אהוד קלפון

 

מגוון ביולוגי בטבע (Biodiversity), מתייחס לשונות בין האורגניזמים, למגוון  הגנטי בין הפרטים מאותו המין ובן המינים, לשונות בין מערכות אקולוגיות ועוד. הגיוון מתבטא בשפע הטיפוסים הגנטיים בתוך המינים, במספר המינים בכל מערכת וסוגי המערכות האקולוגיות הנמצאות בכל יחידת נוף. עושר מינים בשטח נתון, היא אחת המדידות למגוון ביולוגי.

חוקרים בתחום האקולוגיה פרסמו מאמר בכתב העת Nature באוגוסט 2011 והגיעו למסקנה שיש ירידה במגוון הביולוגי בעולם, ובכל יום אובדים כמאה מינים כתוצאה משינויים בקרקע, וזיהומים למיניהם. יש אזורים בעולם שבהם אבד המגוון הביולוגי עוד לפני שהתגלה.

מערכת אקולוגית מאוזנת, שבה מגוון ביולוגי עשיר, עם תהליכים כמו פוטוסינתזה ויצירת מחזור מזונות בטבע, עשויים לספק לאדם חומרים בסיסיים לקיומו, כגון מזון מהחי והצומח, חומרי בנייה, תרופות,  ועוד. חוקרים מעשר אוניברסיטאות בעולם, בדקו השפעת איבוד מיני צמחים על תפקוד מערכות אקולוגיות. הם הגיעו למסקנה שדרגה גבוהה של מגוון ביולוגי בהם, מגבירה את פעילות התהליכים הטבעיים, ולהיפך.

שנת 2010 הוכרזה כשנת המגוון הביולוגי הבינלאומית, שבה הצליחו החוקרים לקטלג  1.3 מיליון מיני אורגניזמים טבעיים, על שמותיהם המדעיים. אך להערכתם, יש עוד כשלושים מיליון מיני יצורים לא מוכרים, כולל צמחים, בעלי חיים, מיקרואורגניזמים ועוד. כיום מעורבות 193 מדינות במאמצים לשימור המגוון הביולוגי באזוריהם, כדי לא להשאיר לדורות הבאים שטחים פגועים שישפיעו לרעה על חייהם.   

ככל שהגיוון הביולוגי גדול יותר, גדל הפוטנציאל לפיתוח זנים חדשים ולשימוש בזני הבר כדי להתגבר על מחלות הפוקדות את הגידולים החקלאיים.
בארץ נמצאים בסכנת הכחדה עשרות מיני בעלי חיים ומיני צמחים. הכחדת המינים ושינוי הגיוון הביולוגי, מתרחש בכל המערכות האקולוגיות בכדור הארץ כתוצאה מפעולות האדם.

הגיוון הביולוגי בישראל הוא רב, בהתייחס לשטחה המצומצם. גיוונה הביולוגי מתבטא ב 2400 מיני צמחים ושש מאות מיני בעלי חיים, שזה עולה על מגוון המינים במדינה אירופית צפונית ששטחה גדול פי כמה משטח מדינת ישראל. הסיבה לכך היא, שישראל משמשת גשר יבשתי המחבר את האזור הממוזג שבצפון, עם המדבריות שבדרום. דרומית למדבריות שבאזורנו, משתרעים יערות הגשם הטרופיים הענקיים שבאפריקה המשוונית. גשר זה מאפשר מעבר של בעלי חיים וצמחים בין בתי הגידול השונים. האקלים המגוון של ארץ ישראל, יוצר מערכות אקולוגיות רבות והוא תלוי בטופוגרפיה של השטח, באזור הסובטרופי והים תיכוני, בסמיכות למדבריות הצחיחים ועוד.

השינויים האקלימיים שחלו במהלך השנים, הביאו לחדירת מינים רבים של צמחים ובעלי חיים לכאן, מהאזורים הטרופיים שמדרום ומהאזורים הממוזגים שמצפון. אורגניזמים אלה, התאימו את עצמם במהלך הזמן, לסביבה החדשה והיום הם מהווים חלק טבעי במערכות האקולוגיות של האזור. 

יש כיום בישראל יותר מודעות לשמירת הטבע, ולשמירת המגוון הביולוגי הטבעי. זה כולל שמירה על החופים והרחקת הבנייה מקו החוף, שמירה על רצף שטחים פתוחים ומעברים אקולוגיים, הרחבת שמורות הטבע ופעילות נגד מינים פולשים הפוגעים במגוון הביולוגי.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

      

Comments