גזע חרוך בכרמל

גזע חרוך בכרמל  \  אהוד קלפון

 

גזע דומם באדמה שחורה,

להטו אבותיו ברוח סערה.

עלו להבות כאש במדורה,

איכלה שריפה פסגה הדורה.

 

פאר הכרמל הועם בחמה,  

פיח ואפר מכסים האדמה.

אין נחמה ברחבי השממה,

רוחות קדם שוברות הדממה.

 

אין ציפורים באודים חרוכים,  

דממת האביב שולטת בדרכים.

שחורים כפחם סלעי חורשים,

נשיאי ים עם רוחות רפאים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                      

 

 

                                                       

 

 

      

Comments