תיקון עולם האדם

תיקון עולם האדם  \  אהוד קלפון

 

בגרמי השמים והכוכבים,

רק ב"ארץ" יש תנאי חיים.

במאדים זרמו מים בנחלים,
היום שממה עם שני קרחונים.

 

ארץ צובר גזים באטמוספרה,

ושכבת אוזון דלילה מגינה.  

השמש מחממת את האדמה,

הגזים יוצרים חממה ושממה.

 

מי שתייה הולכים ומתמעטים,

המדבר מתרחב העננים פוחתים.

החום גובר הקרחונים נמסים,

איים וחופים הולכים ושוקעים.

 

עצים נכרתים היערות קטנים,

מפגעי טבע הולכים ומתרבים.

הדברה גוברת ועימה מזיקים, 

אדמות מניבות פחות יבולים.

 

גשמי מבול באזורים נרחבים,

שריפות מכלות יערות ואפרים.

אדמה נסחפת מהרים לעמקים,

נחשפים סלעים נגרמים נזקים.

חייב אדם לשנות דרכים,

לתקן עולם להפסיק קלקולים.

עת לשפר מידות וערכים,

להשתלב בסביבות החיים.  

 

מתחיל אדם בתיקון ביתו,

ודואג לשלמות סביבתו.

תהה ברית הקשת נחלתו,

חוסן נפשו ירבה שלוותו.

 

ההולכים במסילת ישרים,  

עורכים תיקון נפש ודרכים.

זורמים מהבית למרחבים,

מרחיקים לעולמות אחרים.    

 

שכר מצווה בנדיבות נתינה,

צומח גמולה בסביבה תקינה.

אם יתנהל העולם בתבונה,

ירבו ימים על פני האדמה.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Comments