תחיית יצורים קדומים

תחיית יצורים קדומים  \  אהוד קלפון

 

יחזקאל חזה לפני שנים,

עצמות יבשות קמות לחיים.

 

היום עוסקים בזה חוקרים,

המנסים להחיות תאים.

 

הוקפאו עכברים לשנים,

הושבו לחיים רגילים.

 

מנסים להחיות יצורים,

שנכחדו לפני שנים.

 

ממותה קפואה בשלגים,

ובעלי חיים קדומים.

 

חיבור תא ממותה לפילים,

אולי יוציא צאצאים.

 

לא חלמו חוקרים על שיבוטים,

היום מרפאים בגנים ובתאים.

 

אם ישיבו יצורים לחיים,

חזיונות עבר יראו ניסים.  

 

אם ישובו שלדים מנשייה,

חזון יחזקאל יקום לתחייה.  

Comments