שישים שנה בפרחים

שישים שנה בפרחים  \  אהוד קלפון

 

בשנת שישים למדינת ישראל, חשוב לצאת לנופיה ושדותיה ולא להידחק רק ברחובות עריה. זה הזמן להכיר את מרחביה ולעמוד על הישגיה, כי על קלקוליה שומעים חדשות לבקרים. יש הרבה הצעות לגבי האופי שתשא שנה זו בחינוך, בעשייה ובטקסים למיניהם. יציאה מוגברת לטיולים, הכרת שביל ישראל, בחירת הציפור הלאומית של ישראל, שמירה על איכות הסביבה, על ניקיון השטחים הציבוריים ועל האתרים הלאומיים. שזו תהה שנה של תיקון עולמנו הקטן בתוך העולם הגדול.

אני מוסיף כאן עוד הצעה, שבשנה הקרובה נכיר שני צמחי בר על כל שנת עצמאות המדינה. אם היינו מכירים רק שני צמחים חדשים בכל שנה היינו בודאי מזהים בקלות 120 צמחי בר בסביבתנו. נכיר פרחים בכל הצבעים, המופיעים ביחד או בזה אחר זה, לארוך עונות הפריחה.
מהפרחים האדומים בולטים נורית אסיה, כלנית מצויה, צבעוני ההרים, פרג מצוי, דם המכבים, דמומית קטנת פרי ועוד. מהפרחים הכחולים בולטים תורמוס כחול, תורמוס ההרים, עולש מצוי, קיפודן מצוי, עדעד כחול ועוד. מהפרחים הלבנים אפשר לראות נץ החלב, חצב מצוי, תגית מצויה, לוטם מרווני, חבצלת החוף וגם חבצלת קטנת פרחים. מהצהובים, חלמונית גדולה, חרצית עטורה, ציפורני חתול, ניסנית זיפנית ובחוף גם את נר הלילה החופי.

מהוורודים, סתוונית היורה, רקפת מצויה, כרמלית נאה, לוטם שעיר, פשתה שעירה ועוד. פרחים בעלי צבעים מגוונים של לבן וצהוב הם קחוון מצוי, נרקיס מצוי, כרכום חורפי ועוד. בצבעי חום – ארגמן ואדמדם כהה מופיעים הפרחים, לוף ארץ ישראלי, דבורנית הדבור, שפתן מצוי, לוענית מצויה ואירוסים שונים.     

על מנת לראות את צילומי מרבית הצמחים, אפשר להיכנס לאתר הישוב הקהילתי נופית, למדור הטיולים ותמונות מהטבע. אם רוצים להכיר את צמחיית האזור, בטיולים רגליים במהלך העונות, הנה רשימה רחבה יותר של צמחי בר הנפוצים על גבעות נופית, אלונים טבעון והסביבה הקרובה:

אלון התבור, אלון מצוי, אלה ארץ ישראלית, אלה אטלנטית, חרוב מצוי, לבנה רפואי, אורן ירושלים, כליל החורש, עוזרר קוצני, קידה שעירה, סירה קוצנית, אזוב מצוי, זלזלת הקנוקנות, יערה איטלקית, קיסוסית קוצנית, שרביטן מצוי, אספרג החורש, חצב מצוי, צבעוני ההרים, סביון אביבי, חרצית עטורה. עולש מצוי, מרגנית השדה, דרדר כחול, כלנית מצויה, רקפת מצויה, נרקיס מצוי, פרג מצוי, מרוות ירושלים, בוצין מפורץ, עירית גדולה, גדילן מצוי, ברקן סורי, חוח עקוד, קורטם דק, דם המכבים, צלף קוצני, כרכום חורפי, סתוונית היורה, בן חצב סתווני, חבלבל השדה, רותם המדבר, נורית אסיה, חוטמית זיפנית, ציפורני חתול מצויות, ציפורנית מצרית, חרדל השדה, אירוס מצוי.

תורמוס ההרים, גזר קפח, טופח ריסני, דודא רפואי (דודאים), סייפן התבואה, סחלב פרפרני, קצנית עטופה, קיפודן מצוי, הרדוף הנחלים, שיח אברהם, דרדר הקורים, חרחבינה מכחילה, חלמית מצויה, עכנאי יהודה, קוציץ סורי, צמרנית הסלעים, שלהבית דביקה, פגם מצוי, חמציץ נטוי, מוצית קוצנית, אשבל מעורק, פעמונית קפחת, לוף מנומר, לופית מצויה, תלתן ארגמני, תלתן תריסני, תלתן הפוך.

לוטם שעיר, לוטם מרווני, צמר מפוצל, נץ החלב, דבורנית גדולה, תגית מצויה, פשתה שעירה, לוענית גדולה, דמומית קטנת פרי, קחוון מצוי, מקור החסידה הגדול, מרור הגינה, כתמה עבת שורשים, לופית מצויה, ניסנית דו קרנית, ניסנית זיפנית, זמזומית מצויה, לחך בלוטי, שום משולש, טופח ריסני, אירוס אחר הצהריים (צהרון), עיריוני צהוב, חבצלת קטנת פרחים, דרדר כחול, פשתה שעירה.

חד שפה מצוי, מסרק שולמית, עשנן קטן, חמציץ נטוי, זהבית השלוחות, לשון הפר הסמורה, חסת המצפן, אשחר ארץ ישראלי, חוחן קנרסי, בן חיטה רב אנפין, שיבולת שועל נפוצה, ירבוז מופשל, טבק השיח, סולנום שעיר, זנב העקרב, מרקולית מצויה, פגם מצוי, שלמון יפואי, טיון דביק, זקן סב מצוי ועוד.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

Comments