לבלוב ופריחה בחנוכה

לבלוב ופריחה בחנוכה  \  אהוד קלפון

 

כבר פורחים נרקיסים, כרכומים וסתווניות בין עצי החורש, כבר פרחו בן חצב סתווני, וכדן קטן בין הסלעים. הסתיו של שנת תשע"ג - 2012 מבורך בגשמים, אך חמימותו בלבלה את העצים הנשירים. אלון תבור ועוזרר עוד לא בשלכת וכבר מלבלבים עלים רכים ירוקים. גם חלק מניצני השקד הקדימו לפרוח כאילו הגיע שבט. נחש צפע שעדיין לא נכנס לתרדמת החורף, במזג האוויר הנעים של ראשית דצמבר, הכיש ילדה בלכתה בשבילי רחובות, וחייה ניצלו בבית חולים קפלן.

הליכה בשמורת יער אלוני אבא, בין אלוני תבור, מפגישה אותנו עם מגוון פריחה נאה לאורך עונת הגשמים, בסתיו, בחורף ובאביב. הכול מופיע ברצף, מהמקדימים לפרוח עד למאחרים, בקצב מואץ ובמחזור חיים מהיר, כי אצה להם הדרך בעונת הגשמים הקצרה של ארץ ישראל.
גשמי הסתיו הרבים שירדו עד כה, הנביטו את זרעי הדגנים בשדות העמקים, ואת זרעי הבר בצדי הדרכים. במרחבי השדות רואים משטחי חיטה הנזרעים בראשית הסתיו ונקצרים באביב, והשדות החרושים שלידם, קולטים את מי הגשמים לגידולי קיץ. בתקופת המשנה והתלמוד היו לחכמים דעות שונות ביחס לעונות השנה. היו כאלה שאמרו " חצי סכלו, טבת וחצי שבט חורף", ואחרים אמרו שעונת החורף בארץ ישראל כוללת את טבת שבט ואדר. באקלים הסובטרופי - ים תיכוני של ארצנו, שלכת החורף בנשירים נראית בעיקר בכסלו ובטבת, כי בט"ו בשבט  כבר מתעוררים הניצנים.    

כסלו הוא החודש התשיעי מניסן, שהוא "ראש חודשים" על פי הלוח המקראי העתיק, והחודש השלישי מתשרי על פי הלוח העברי העכשווי. הוא נזכר פעמיים במקרא: "היה דבר ה' אל זכריה בארבעה לחודש התשיעי בכסלו" (זכריה ז, א), "דברי נחמיה בן חכליה ויהיה בחודש כסלו..." (נחמיה א, א). סמל החודש הוא קשת בענן, כי השמש מקרינה לעתים על ענני הגשם, וקרניה נשברות בטיפותיהם לצבעי הקשת. תם הסתיו השופע בחגים עבריים, מתשרי עד כסלו, ומתחילה עונת החורף שבה מעטים החגים והמועדים.  

חג החנוכה שחל בכ"ה בכסלו ונמשך שמונה ימים, הוא הארוך ביותר מבין מועדי ישראל. הקשר ההיסטורי לחנוכה החל בעת המרד של  החשמונאים נגש שלטון היוונים בארץ ישראל בשנת 165 לפני הספירה. המכבים ניהלו קרבות מקומיים במשך שלוש שנים נגד לגיונות צבאו של אנטיוכוס אפיפנס, שהביאו בסוף לעצמאותם ולשלטונם.
לאחר ששבו להדליק את מנורת השמן במקדש, החל מנהג הדלקת מנורת החנוכה בקהילות ישראל ברחבי העולם העתיק, הנמשך עד ימינו. הלל ושמאי היו שני תנאים מתקופת המשנה, שחיו במאה הראשונה לפני הספירה, והיו חלוקים, בין היתר, גם על מנהג הדלקת נרות חנוכה. שמאי אומר שביום הראשון מדליקים שמונה נרות, ומכאן והלאה זה הולך ופוחת. הלל אומר שבלילה הראשון מדליקים נר אחד ומכאן והלאה זה עולה עד ליום השמיני.
חג האורים חל בדרך כלל סמוך ליום הקצר ביותר בשנה שהוא ה 21 בדצמבר, שבו יש באזורנו 14 שעות חושך ועשר שעות אור. עונת החורף בהמיספרה הצפונית של כדור הארץ היא תוצאה של הימצאותה בזווית כלפי קרני השמש הפזורות על פניה ואינן מחממות. באותו הזמן, חל קיץ בהמיספרה הדרומית כי היא פונה באופן ישיר כלפי קרני השמש המרוכזות יותר על פניה ומחממות.
מצפון לחוג הארקטי, שהוא קו מעגלי המקיף את הקוטב הצפוני (קו רוחב 66.5 מעלות), השמש לא תזרח ב 21 בדצמבר (ביום הקצר), ולא תשקע ב 21 ביוני (ביום הארוך). בני אדם בתקופות עתיקות האירו את הבית בעזרת פתיל טבול בשמן זית או בשמן שהופק מצמחים אחרים.
Comments