שירי סתיו וחורף

שירי סתיו וחורף  \  מאת אהוד קלפון                                           

רשימת השירים:  עם בוא הסתיו - שרבי הסתיו - בן מטר אורח -

ענן ואדמה - בעת שלכת - אבד סתיו - בעקבות הסתיו - ענן ברוח -

ימות הגשם - ברכת מטר בסתיו - פני הסתיו באפור - בלב הסתיו -

שלולית במטר - שמש חורפית.

                                             

עם בוא הסתיו  \  אהוד קלפון

חן הסתיו בכתובים,

הדר בחשרת עבים. 

 

אבק מדבר ושרבים,    

נופי שדות חרבים.    

 

שמי תכלת משתנים,

רוח ים בעננים.   

 

קודרים עבי גשמים,

אות חיים בתלמים.

 

צלילי הסתיו ערבים,

תופחים בגשם רגבים.

 

ריח מטר בשבילים, 

צבעי שלכת בעלים.   

 

ערפל חובק שדות,

בא סתיו עם החידות.                                                                                                                                                                                     

שרבי הסתיו  \  אהוד קלפון

שרבי סתיו שוחקים, 

פני אדמה הדוקים. 

 

משב חולות בחופים,  

נופי להט חשופים.    

 

סופות ירח איתנים,  

יום ולילה משתנים.   

 

עול חמה במרחבים,   

מראות נוף חרבים.    

 

עשבי קיץ כמושים,   

רגבי שדות יבשים.    

 

תקוות חשוון מטרים,

נשיאי רוח נסתרים.  

 

מצית ברק אופקים,  

גלי רעם בשחקים.   

 

משט עבים כחושים,   

נופי שדות תשושים.    

                                                                                                                                                                                

בן מטר אורח  \  אהוד קלפון

רחף אגלי מטרים,

צץ בן מטר אורח.

 

ריח עולה בדרכים,

אץ בן חצב פורח.

 

צבעי סתיו בעלים,

אור חמה בורח.

 

ענן ברוח גלים,

קול המיה פוצח.

 

שמי מרום רועמים,

ברק שחקים זורח.

 

רגבי אדמה דוממים,

צליל עורבני צורח.

 

סער יורה בעבים,

גשם מטר קולח.  

                  

                   ברכת שדות רגבים,

                   נבט סתיו טורח.


                                

ענן ואדמה  \  אהוד קלפון

נד ענן ברום שחקים,  

בודד בנופים שחוקים. 

 

נמה אדמה בעמקים,  

צופה עינה למרחקים.  

 

נשיאי רוח עמומים,  

חולפים לאט דוממים.  

 

ליל אגלי טללים,   

באופק ים ערפלים.  

 

עיני יוגב במרומים,

יבשו רגבי תלמים.

 

חולפות להקות ציפורים, 

באופק הדי מזמורים. 

 

נושק ענן להרים,

רחף טיפות מטרים.

 

ריחות גשם באדמה,

שבים חיים אל הדממה.  

 


בעת שלכת   \   אהוד קלפון

עלי שלכת לאט נושרים, 

צינת הרוח בנשירים.    

 

שירת צופית ודרורים, 

חולפים מעל עגורים.   

 

נמים עצים ערומים,  

שרידי עבר קדומים.   

    

גווני ירוק נמוגים,

צבעי שלכת ענוגים. 

 

ניצני סתיו רדומים,  

עלים נושרים כתומים.       

 

גלי רעם וצלילים,

עקבות מטר בשבילים.   

 

הד הסתיו בשירים,

רוח חיים בנירים.


                                                                        

אבד סתיו  \  אהוד קלפון

אבד סתיו עם מטריו, 

על רביבים תפילותיו. 

 

חגי תשרי תרועותיו,

רפים נשיאי תקוותיו.   

    

רבים ימי זריחותיו,  

נמוגו לאט חיוכיו. 

 

יבשו רגבי אדמותיו,

סליחות שחר פיוטיו.       

 

צחיחים שרבי רוחותיו, 

חרבים שדות תקוותיו.  

 

סודות עונה עלומים,

תלמי חריש רדומים.   

                      

חלף סתיו בלי הגשמה,

בא שבט בלי נשמה.     


 

בעקבות הסתיו  \  אהוד קלפון 

שלכת סתיו עם שירים,  

נמים עצים נשירים.      

 

רביבי מטר פנינים,

אות בקשת עננים. 

 

ריח גשם ברגבים,

חיוך חמה בעבים.

                              

אמרי שמים מסרים,  

נשיאי רוח מטרים.

 

סתיו מוריק את נופיו,

ברום שחקים סודותיו. 

 

חובקים ערפלים שדותיו, 

ברק מאיר אופקיו.

 

רוגש הים וגליו,

בשורה מביא בכנפיו.  

 

רפות קרני אורותיו,    

צינה עוטפת לילותיו.

 

תקוות מטר מילותיו,  

גשמי ברכה תפילותיו.

                                                        

                                

ענן ברוח  \  אהוד קלפון 

ענן יחיד ברוח,

שט בלי מטרים.

 

לבד יצא לשוח,

בין ים להרים.


סר ענן לנוח,

נדמו רעמים.


נמוג להט הרוח,

בדרכי קסמים,

 

רחף טיפות צונח,

בדרכי צללים. 

 

אור שחר פורח,

באגלי טללים.  

 

                                                                                           

ימות הגשם  \  אהוד קלפון 

שב יורה בעוז מטריו,

טיפות חובקות רגביו.

 

תלמי שדה ניעורים, 

שבים ימי נעורים.  

 

רצים אצים עננים,      

נופי סתיו משתנים.         

                     

באופק אורות ברקים,  

בוהק שמי מרחקים.    

 

חלפה חמת הימים,

שב החורף וגשמים. 

 

שלכת טבת בעלים    

הומים מי הנחלים.

 

 

ברכת מטר בסתיו  \  אהוד קלפון 

ימי חמה לאט חולפים,  

נערמים בחול צדפים.

 

זוהר שקיעה בערבים,

ברכת מטר ברגבים.  

 

עולים בלהט חצבים,

עת לבוא רוח ועבים.

 

תרועת שופר ושברים,

עת מחילת נדרים.

 

נופי ארץ משתנים,

ברוח סתיו לחנים.

 


פני הסתיו באפור  \  אהוד קלפון 

נצבע הסתיו באפור,

עמומות קרני האור.

 

מבט שמחה בפניו,  

דמעת אושר בעיניו.

 

טיפות סתיו באדמה, 

מראות לאים בשממה. 

 

צבעי שלכת בעליו,

שירת יורה בשדותיו.  

 

ריח גשם ברגבים,

מתנת הים לעבים.

 

באופל ליל שחקים,

הד רעם וברקים.

 

ענן אפור ומטרים,

רב האובך בהרים.

 

                                                                                                                   

בלב הסתיו  \  אהוד קלפון 

מי ידע עת לבוא מטרים,

לרוות רגבים ותלמים.

 

שדות צמאים חרבים,

רוחות מדבר ושרבים.

 

חמה מלטפת פנים,

בשמי תכלת עננים.

 

קולות סתיו בשחקים,

שבים ימים רחוקים.

 

עולים בחוף הגלים,

צבעי שלכת בעלים.

 

נשמת תלם מטרים,

סודות הסתיו נסתרים.

 

ברכת גשם בעבים,

תמה פריחת חצבים.


   

שלולית במטר  \  אהוד קלפון 

חלפו חצבי העונה,     

עת נדידה ראשונה.     

 

מתרבים העננים,

השמים משתנים.   

 

עלה פרח סתוונית,  

בסלעים חלמונית.     

 

ירד מטר העונה,     

מלאה שלולית ראשונה.   

 

תמה חמת שממה,

עלו נבטי אדמה.

   

גל עגורים בשחקים,

תנומת ליל בעמקים.    

 

מלאו גבים גשמים,  

צצו חיים עלומים.          

 

                              

שמש חורפית  \  אהוד קלפון 

שטה חמה בין עננים,  

שירת ציפורים רננים.    

 

שמש שרועה באופקים,  

אורותיה פזורים בשחקים.

 

אור מלטף העלים,

נמוגים הערפלים.     

 

קרני חמה וצללים,     

לובן עבים דלילים.

  

שט ענן במשבים,   

טיפותיו ברגבים.

 

חסדי חורף מהר חולפים, 

שמש וענן מתחלפים.   

 

            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

                  

 

                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

  

 

  

 

 

 

 

 

                     

 

                                                           

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

  

 

  

 

 

 

 

 

                                                     

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

    

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

Comments