צילומי צמחים \ אהוד קלפון

                                                                          טקומית מול כרמל    
פרחי קקטוס בשמים
תרמילים ופריחה
                                                                                                                                             
 פריחת איקליפטוס
כלנית ביער אלונים

בקיעת ניצני חצב מאדמה 
פטרייה רעילה

                                                                                   כלניות לבנות
אלון תבורבאביב
נחל ציפורי תצפית מנופית
עלי בוצין בשבט
עלי חצב בחורף


                                                                                  נוף חורף בשלכת נופית
גזע עץ זית
                           
פרח אבקנים ועלי
                                                                                                                                                  זקן הסב

                                                   
פרח עתיד ופרח עבר
הרדוף
 פרחי קקטוס          
 
                        
אחירותם
 
               
                                                                                                                                              חלבלוב

היביסקוס
חבצלת החוף


מדחול דוקרני
לפופית החוף

פריחת חצב
גזר קפח באביב

זוג פרגים
לוף ארץ ישראלי
 
  
צבעוני ההרים
חלמונית וסתוונית

נורית אסיה 
 
לוף מנומר
גדילן מצוי
שפתן מצוי
תגית מצויה
קוציץ סורי
חוחן הקנרס
פריחת הדודאים

צורית אדומה בסלע

רקפות בנקיק סלע
גזר קיפח
 
 
 
כרכום חורפי
נץ החלב
בשדה תורמוס
תגית מצויה
קיצנית עטופה
  
צבר
j
 חצבים פורחים בגן
ברקן סורי
 
Comments