צילומי צמחים \ אהוד קלפון

קן נמלים בסתיו

                                                                                  גזר בר כפול

                                                         
לוע ארי בסלע
   דרך הנחל

תרמילים פתוחים


חוטמית בקיר
פטריות על גזע
                                            אלון תבור עתיק בשלכת
אהוד ליד אלון תבור עתיק בעמק
                                                                          טקומית מול כרמל    
פרחי קקטוס בשמים
תרמילים ופריחה
                                                                                                                                             
 פריחת איקליפטוס
כלנית ביער אלונים

בקיעת ניצני חצב מאדמה 
פטרייה רעילה

                                                                                   כלניות לבנות
אלון תבורבאביב
 שדות מעובדים - צילום מנופית                                                                                                            
נחל ציפורי תצפית מנופית
עלי בוצין בשבט
עלי חצב בחורף


                                                                                  נוף חורף בשלכת נופית
גזע עץ זית
                           
פרח אבקנים ועלי

                                                                                                                     
                                                   

הרדוף
                                   
אחירותם
 
                                                                                                                                                             
היביסקוס
חבצלת החוף


מדחול דוקרני
לפופית החוף

פריחת חצב
גזר קפח באביב

זוג פרגים
לוף ארץ ישראלי
 
  
צבעוני ההרים
חלמונית וסתוונית

נורית אסיה 
 
לוף מנומר
גדילן מצוי
שפתן מצוי
תגית מצויה
קוציץ סורי
חוחן הקנרס
פריחת הדודאים

צורית אדומה בסלע

רקפות בנקיק סלע
גזר קיפח
 
 
 
כרכום חורפי
נץ החלב
בשדה תורמוס
תגית מצויה
קיצנית עטופה
  
צבר
j
 חצבים פורחים בגן
ברקן סורי
 
Comments