צילומי צמחים מספר 3

    צילומי צמחים מספר 3                                                                                                           רקפות ביער אורנים  
חיטה לפני קציר
גזע אלון תבור עתיק ביער אלונים
אלה אטלנטית ביער אלונים
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              סוף בביצה

                                                                בוצין מפורץ
בוצין מפורץ כמנורה
                                                                                                                                                                                                                                                                                         קיסוסית קוצנית
                                                                                          אזוב מצוי
אירוס הארגמן
                                                                                                                                                                                                                                                                                     בן חצב יקינטוני
                                                                                      דרדר הקורים
זהבית השלוחות
                                                                                                                                                                                                                                                                                         זלזלת הקנוקנות
                                                                                          דרדר כחול
חבלבלב השדה
                                                                                                                                                                                                                                                                                         חלמית גדולה
                                                                                          לופית מצויה
לוטם מרווני
לבנה רפואי
נוציץ עטוף
נורית אסיה
                                                              
צבר
                                                                                                                                                                                                                                                                                           סולנום זיתני
 פריחת לוף מנומר                                                 
                                                                                      סתוונית היורה                                                                                                                                                                                                                                                                                             עיריוני צהוב                                                                                           פרחי חמציץ                        קחוון מצוי
Comments