סלעים‏ > ‏

תיאור סלעים

תיאור סלעים   \  אהוד קלפון

 

הסלעים בשבילי הרים, איתנים חלקים או שחוקים.

סלעי צור קשים ומחודדים, בהרי קרטון רכים ולבנים.

 

סלעי בזלת כהים וכבדים, התרוחחו לאדמות העמקים.

סלעי טוף רכים ופריכים, התפרצו מהרי געש סוערים.   

 

סלעי דולומיט קשים ובהירים, בולטים ברבדים רחבים.

הם נוצרו במי תטיס רדודים, בלגונות עם מגנזיום וגירים.

 

סלעי יסוד והרי גרניט, עולים לאט ממעמקים.

זרמי לבה מתפרצים, ומתגבשים לסלעים שחורים.    

 

נארי הם סלעי גיר קשים, שנוצרו מעל סלעי קרטון רכים.

הם שימשו לתנורי לחמים, ולאפייה מסורתית בכפרים.

 

גיר שקע במצולות ימים, בו נוצרו מאובנים מגוונים.

כורכר נוצר לאורך החופים, מגרגרי חול וגיר מלוכדים.

 

קונגלומרטים הם סלעים מגוונים, שחוברו מחלוקי נחלים.

הם גלשו במורדות ההרים, במבנים גסים או חלקים.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments