שיר הבריאה

שיר הבריאה  \  אהוד קלפון

 

בראשית תוהו ושמים,  

רוח מנשבת על פני המים.


                        הדי קולות במרומים, 

                        חושך ואור, לילות וימים.


מאור קטן בליל שחקים,

אור חמה בזוהר ענקים.


                    ערב בוקר וזמנים,

                    עשבי ארץ רעננים.  

 

וירא כי טוב אשר עשה,

ויברך שנה חדשה. 


רמשים ושרצי אגמים, 

רוגע בדרכי עלומים. 

 

ברכת מרום במטר עבים, 

צלילי חיים במרחבים.  


                        יצירי נשמה אחרונים,

                        בצלמו נבראו אדונים. 


תמה בריאה ביום השישי,  

יום שביעי בנועם חרישי.   

                                                     

                        שפעת פירות גן וכרמים,  

                        נהרות משקים תלמים.  


מילות שרף וקסמים,       

שחר חיי דמדומים.   

 

                        ניעורו עיני פתאים,   

                        פרקו עול חוקים ותנאים. 


זעף שמים ברעמים,   

איכה אבדו עלומים.  


                        זיעת אפיים ברגבים,  

                        תם האור לעפר שבים.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

Comments