שמחה ומטר

שמחה ומטר  \  אהוד קלפון

 

בעת הקפות שמחת תורה,

מעגלי תפילה גילה ואורה.

לחני עבר, קריאה ושירה,

זמרת פיוט, נעימה הדורה.

 

זאת הברכה תורה תמימה,

תם מחזור קריאה נעימה.

דעת חוכמה, רוח שכינה,

בראשית ברא נולדה שנה. 

 

עונה עלומה ותקוותיה,

בשורת תשבי בשמיה.

נשיאי מטר בכנפיה,

שיבולי קמה בשדותיה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments