הבריאה בתשרי

הבריאה בתשרי  \  אהוד קלפון

 

על פי המסורת היהודית, האדם נברא בראש חודש תשרי, בראש השנה. מאחר שבריאתו הייתה ביום השישי, בריאת העולם החלה בכ"ה באלול. יש בזה סמליות רבה, כי העולם נברא בטוב, בחודש הסליחות והרחמים. גם לאחר בריאת האדם נאמר: "וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי" (בראשית פרק א, פסוק 31 ).

העולם, היה (כנראה) מאוזן היטב מבחינה אקולוגית לפני להופעתו של האדם ומיד לאחר בריאתו החלו הקלקולים. הוא נזרק מגן העדן, החל להפר את האיזונים העדינים במארגי החיים בטבע, הרבה חמס בארץ והביא עליו את המבול. זה סמלי שהוא נברא בחודש הדין (בתשרי), כי הוא היצור היחיד שחייב לעשות חשבון נפש על מעשיו ולתקן את דרכיו.

חודש תשרי במקרא, נקרא גם "ירח איתנים" ו"החודש השביעי" (מניסן). תשרי, תשריתו או תשרין, פירושו התחלה, המציינת את המעבר מהקיץ לסתיו ביום שוויון סתווי שחל ב 22 בספטמבר. "ויקהלו אל המלך שלמה כל איש בישראל בירח איתנים בחג, הוא החודש השביעי" (מלכים א, פרק ח, פסוק 2 ).

חודש תשרי מרובה חגים ומועדים, כגון: ראש השנה (א, ב, בתשרי), צום גדליה (ג בתשרי), עשרת ימי תשובה, בין ראש השנה ויום הכיפורים, שחל  בעשרה בתשרי. חג הסוכות נמשך שבעה ימים, החל בט"ו בתשרי, ושמיני עצרת ושמחת תורה, ביום השמיני. ביום זה גומרים לקרוא את התורה ומיד מתחילים לקרוא את החומש מבראשית.

מזלו של תשרי "מאזניים", כי זה העת לשקול את העוונות כנגד המצוות, המעשים הטובים כנגד הרעים ולתקן את המאזן. זה הזמן ששעות היום שוות לשעות הלילה ובכך מתאזנות כפות המאזניים. בראש השנה נוהגים לצאת לנחלים או לימים ל"תשליך", שבו משליכים את העוונות עם אבן קטנה הטובעת עמם. בתשרי, שורה על האדם רוח איתנה, המכוונת את דרכו לסור מרע ולעשות טוב. לכך ניתנו לו ארבעים יום, מראש חודש אלול עד ליום הכיפורים ובתוכם עשרת ימי תשובה. גם קולות השופר מעודדים את רוחו. בראש השנה שהוא יום הזיכרון ויום התרועה, הוא מברך ומייחל ש"תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה".
אחרי טלטלות הגוף והנפש בימים הנוראים, מגיעים זכים לחג הסוכות והאסיף, שהוא אחד שלושת הרגלים. עת לצאת לטבע אל פריחת החצב וליהנות ממראות ראשית הסתיו. שירי העונה טבועים בזיכרוננו, כגון שירה של נעמי שמר "בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד, בחשוון ירד יורה ועל גגי רקד..." ועוד רבים אחרים.

                                                                                                                                           

       

 


Comments