בשורה בכנפיו

בשורה בכנפיו  \  אהוד קלפון

 

בא אליהו מגלעד,

אמונה באל אחד.

 

לבדו על הר חורב,

במדבר בחום צורב.

 

ירד תשבי לבקעה,

בירדן בעת שקיעה.

 

נאסף שבע ימים,

בסערת אש למרומים.  


צופה על ארץ ושחקים,

מסעותיו למרחקים. 

 

נושא בכנפיו בשורות,    

פניו, אופל מאירות.  

                                                                                                               

זוהר דרכי גאולה,

לפזורי עם סגולה.

                                                       

זכור לטוב בהבדלה,

מילות פיוט עם משאלה.

 

ערגת דורות וכיסופים, 

מבטח עוגן בחופים.

 

חמדת אליה הנביא,

ברית עולם עם התשבי.

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

             

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

Comments