דמותו העלומה

דמותו העלומה  \  אהוד קלפון


פונה אדם בתחינה,  

לעצת השכינה. 

 

דרך ארך נבונה,

במסילה הנכונה.  

 

מלא תבל מעונים,

צוהר ענן לפונים.  

 

רזי דרכיו עלומים,  

מעשי ידיו חתומים.    

 

מוריד מטר וטללים,

מנביט דגן שיבולים.   

 

מתיר סבכי מבוכים,

מאיר דרכי נבוכים.  

                                                                                                        

נטע ארז בשממה,

הרעים קולו בדממה.

 

ברכת תבל בחמה,  

נבטי חיים באדמה.

   

נצח צלמו בסודות,

נברא אדם בחידות.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

                                                     

                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

                                                         

 

 

                                                       

                                                      

 

 

  

 

 

Comments