דרך אלול

דרך אלול  \  אהוד קלפון


בשחר אלול ניעורים,  

לקול תרועה ושברים.

 

צלילי סליחות מזמורים,    

ספרי פיוט מחזורים.   

 

מילות זמר תהילות,    

חסדי לבב מחילות.        

 

הוד אלול בחן פיוטיו,

נרפא אדם מסיוטיו.  

 

שבחי שירה תפילותיו,   

אור גנוז במסילותיו.

 

מזור מביא בכנפיו,

חמלה וחסד בדפיו.

 

שמי תכלת אופקיו,

חמה צובעת שחקיו.  

 

עת רצון בתענית,

תקוות הלב במענית.

 

                       

 

                                                     
Comments