דרכי רוח הבריאה

דרכי רוח הבריאה  \  אהוד קלפון


בראשית תוהו ושמים,  

רוח נושבת על המים.

 

הדי קולות מרומים,   

אור וחושך וימים.

 

ערב, בוקר וזמנים,    

אופל תהום עננים.     

 

אור ירח וחמה,

רחש קולות דממה.  

 

ראה כי טוב אשר עשה,

ברך יממה חדשה.  

 

שרצים במי אגמים,   

מילאו חיות הימים.  

 

אוכלי עשב אפרים,

הדי זמרת ציפורים.  

 

ברכת מטר העבים,    

קולות חיי מרחבים.

                                                                                            

נברא אדם בצלמו,

חוכמת אל נושא עימו.  

                                               

בשישי תמה בריאה,

בשביעי מנוחה מלאה.  

 

  גן עדן ללא שנים,  

עץ חוכמה ומדנים.  

                                                                         

שפעת פירות וכרמים,

מי נהרות ותלמים.  

 

הבלי פיתוי וקסמים,    

נחת בילוי בנעימים.         

 

נפקחו עיני פתאים,    

ערבים החטאים.  

 

זעף בשמי רעמים,      

איכה אבדו עלומים.    

 

בזיעת פרי אדמה,   

שב אדם אל הדממה.      

 

 

 

 

 

                              

 

 

                                      

 

 

 

                                          

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

Comments