דוד וארון הברית

דוד וארון הברית  \  אהוד קלפון

ארון האלוהים יצא תמיד עם ישראל למלחמה נגד אויביהם, ובקרב באפק אבן העזר, נשבה הארון על ידי הפלשתים. ה' הביא על הפלשתים נגעים ופגעים, לכן הם החזירוהו לישראל לבית שמש ולקריית יערים. לאחר תום המלחמות עם הפלשתים, ולאחר שחזר השקט לשפלת יהודה, החליט דוד להחזיר את הארון לירושלים.

עם רב, שמנה 30 אלף איש, ליווה את דוד והארון בדרכו. הם הרכיבו את ארון האלוהים על עגלה חדשה רתומה לבקר, ודוד וכל בני ישראל משחקים לפני ה' בכינורות, בנבל ובתופים. כאשר הם הגיעו עם הארון ל"גורן נכון" הבקר מעד, והארון כמעט שנשמט מהעגלה. עוזה מיהר לתמוך בארון והחזירו למקומו, ואת העגלה למסלולה (שמואל א ט"ו). אז עלה חרון אפו של ה' והמית את עוזה על אשר עשה.

וייחר לדוד על אשר פרץ ה' פרץ בעוזה, והוא ביטל את הבאת הארון לירושלים. "ויטהו דוד בית עובד אדום הגיתי" רק כעבור שלושה חודשים הביא דוד את ארון האלוהים לירושלים עיר דוד. מיכל השקיפה מבעד לחלון וראתה את דוד רוקד ומכרכר לפני ארון האלוהים.

"ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה לעיני אמהות עבדיו כהגלות אחד הריקים. ויאמר דוד למיכל: לפני ה' אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי נגיד על עם ה' על ישראל, ושחקתי לפני ה' ונקלתי עוד מזאת, והייתי שפל בעניי ועם האמהות אשר אמרת עימם אכבדה" (שמואל ב, פרק ו' כ"א , כ"ב).

שאול השיא את ביתו הבכירה מירב לעדריאל בן ברזלי המחולתי (במקום לדוד), אך הסכים לתת לו את ביתו הצעירה מיכל, לא מיתוך אהבה אלא כדי שתהיה לדוד למוקש. "ויאמר שאול אתננה לו ותהי לו למוקש ותהי בו יד פלשתים. (שמואל א, י"ח, כ"א).

מיכל הצילה את דוד מידי אביה שאול, והתרחקה ממנו, כי היא אהבה את דוד. "ותאהב מיכל בת שאול את דוד" (שמואל א, י"ח , כ). היא הייתה נסיכה צעירה שהתאהבה ברועה צאן ובקר, אך במהלך השנים דוד התרחק ממנה, כי רצה להיפטר משרידי בית שאול. למיכל לא היו ילדים ודוד  נישא לשתי נשים נוספות לאביגיל ולבת שבע (אימו של שלמה המלך).

בת שבע הייתה אשתו של אוריה החיתי ודוד התאבה בה. הוא הורה ליואב בן צרויה שר צבאו להציב את אוריה בחזית המלחמה כדי למות. "הבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה ושבתם מאחוריו וניכה ומת" (שמואל ב, י"א, ט"ו). לאחר מותו נישא דוד לבת שבע, ונתן הנביא מיד הופיע בפני דוד והוכיחו על מעשיו באמצעות משל "כבשת הרש".

נתן הנביא בישר לדוד על העונש שיקבל: "לא תסור חרב מביתך עד עולם (שמואל ב, י"ב ). רחל המשוררת מקשרת בין הסיפור של מיכל בת שאול לחיים שלה עצמה, והשיר שלה מצטט שני פסוקים משמואל א ומשמואל ב) " ותאהב מיכל בת שאול את דוד ותבוז לו בלבה"

         

Comments