גשם לברכה

גשם לברכה  \  אהוד קלפון

 

עת רצון לבוא גשמים,

ברכת רגבי בשמים.

 

תרבה שפעת רביבים,

תחדל רוח שרבים.

 

מטר יורה עם אגליו,

ינביט זרע ויבוליו.

 

משיב ענן מטרים,

מטיב חסד מרומים.

 

תן מטר על פני אדמה,

תבואת שיבולי קמה.

 

תקוות עובדי אדמה,

שדה דגן ולא שממה.

 

 

 

                                                   

 

Comments