חודשים עבריים

חודשים עבריים  \  אהוד קלפון


תשרי:

תרועות שופר ושברים,

מחילות עם כיפורים.   

 

תשליך בנחלים וחופים,

אסיף וחריש שלפים.

 

חשוון:

עת זריעת הדגנים,  

עיני יוגב בעננים.

 

הד נדידת ציפורים,

רוח ים במטרים.

 

כסלו:

ימי סתיו בערפלים,

נר בלילות אפלים.

 

נופי נבטים ירוקים,

שדות דגן בעמקים.

 

טבת:

צינה ושלכת עלים,

גואים מעיין ונחלים.

 

לובן נרקיס בצללים,

רדומים הזוחלים.

                                        

שבט:

ניצני אור נפתחים,  

צבעי שדות ופרחים.   

 

חג אילנות בשירים,

מתעוררים הנשירים.  

 

אדר:

פריחת שדות וגנים,  

בשמי תכלת עננים.   

 

מגילה עם מסכה,

שמחת החג נסוכה.  

                                                  

ניסן:

אביב מצה וסדרים,  

ריח פרחי הדרים.  

 

קול התור עם שועלים,

רוח ים בשיבולים.

 

אייר:

זוהר אורות שחקים,

קציר קמת עמקים.

 

ימי ספירת עומרים,

נסו עבים ומטרים.

                                                          

סיוון:

שבועות עם ביכורים,

הדרת רות וליל שימורים.  

 

נסו רוחות העבים,

זהב השלף במרחבים.

 

תמוז:

נופי שדות חרבים,  

מצור עתיק בכתובים.  

 

חריש בשדות שלפים,

חבצלת בחופים.  

 

אב:

קינות איכה ושברים,

חג בכרמי נעורים.  

 

ימי להט ונחמה,  

מת אב בצליל דממה.  

 

אלול:

עת פיוטי סליחות,

ברכות שחר ותפילות.  

 

הרהור נפש בדרכים,  

נתינה עם ערכים.     

                                                  

                                                                      

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

Comments