כבוד ואהבה

כבוד ואהבה  \  אהוד קלפון

בתורה כתוב: "ואהבת לרעך כמוך" וכן "כבד את אביך ואימך". הציווי אינו מתכוון לאהבה ערטילאית שאי אפשר למדוד, אלא לאחת המצוות שמאפשרת מדידה והערכה. המילה כמוך מבטאת את התחושה האמיתית של אהבה שאתה מעניק לעצמך, השקולה לאהבה שאתה אמור לתת לזולת. אתה חש את נדיבותה, את עומקה, ומידותיה וכך אתה מעבירה לאחרים. 

בדרך כלל, בני אדם לא יודעים איך נמדדת אהבה, לכן התורה צוותה "כבד את" ולא "אהוב את". לכבד את ההורים אפשר במעשים, אך האהבה חבויה בלב, ואין חוקים להגדרתה או לקיומה. רבי חיים ויטל מהמקובלים בצפת במאה ה 16 (תלמידו של האר"י), כותב: "ראוי לאדם לאהוב את כול הבריות ואפילו גויים". רבי אליהו בן אמוזג (מאה 19 ) מהעיר ליוורנו באיטליה הוציא ספר בשם "ישראל והאנושות" ושם הוא כותב: " כול בני האדם (יהודים וגויים) שווים בערכם". 

אדם  מתקן מידותיו במתן כבוד, וגומלים לו בכבוד. כדי לכבד, צריך להשקיע מאמצים, גם היכן שיש קשיים ולא שלווה. אדם המחפש אצל הזולת נקודות חולשה, נקודות טורפה, מעידות וכישלונות, אינו נותן כבוד, כי צריך לחפש את הטוב באדם ואותו יש להדגיש. הרמב"ם אומר: הבסיס הנכון לקשר הוא הכבוד ורק אחר כך האהבה. 

אהבה היא תכונה אישית של אדם המחפש נוחות לעצמו. הכבוד לעומת זאת מעמיד את הזולת במרכז, ומאפשר לו לזרום חופשי עם עצמו ולהבליט את תכונותיו אישיות על פי דרכו. למשל, אדם יכול לתבוע מעצמו להשתנות אך אינו רשאי לתבוע זאת מזולתו. רבי שלמה אבן גבירול (ספרד המאה ה 12) כתב: "אם יכבדוך בני אדם בגלל עושר או שררה, אל יערב לך כי זה יעלם בהתפנותם, אולם אם יכבדוך בגלל חוכמה או מוסר יערב לך". בפרקי אבות כתוב: איזהו מכובד המכבד את הבריות. רבי אלעזר אומר: "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך". הרודף אחר כבוד, הכבוד בורח ממנו, ואדם זוכה לכבוד כפועל יוצא על מעשיו.

סוגי הכבוד הנהוגים אצל בני אדם הם: כבוד לכול אדם, כבוד בעקבות הישגים אישיים, או כבוד מתוקף מעמד חברתי. מאידך, בעולם הנוצרי מטיפים לאהבת  המשיח שהקריב את עצמו כדי לכפר על חטאי מאמיניו. פולחן האהבה הפך למרכיב חשוב באמונתם, והנצרות לא יישמה את אידיאל האהבה של הזולת, אלא עסקה במשך שנים במלחמות דת, ברדיפת כופרים על ידי האינקוויזיציה, ובניסיון להעביר יהודים ועמים אחרים על דתם. הם מאמינים שהם נבחרי האל החדשים, ואיתם הוא כרת ברית חדשה. העם הנבחר הישן, היה צריך מזמן להיטמע בנצרות ולהיעלם. אך שרידות קיומו אינה מובנת בעיניהם עד היום. 

 

Comments