לקט פזורים

לקט פזורים  \  אהוד קלפון

 

יבשו רביבי טללים,

נופי טרשים נעולים.

 

אבדו לעץ העלים,

רבו דורות צללים.

 

זיכרון שירת הלולים,

ארץ חמדת גאולים.  

 

פרחו בשחר עוללים,

קצרו בעמק יבולים.

 

שבה המיית נחלים,

רחש גלי שיבולים.

 

 

 

                                                 

                                                                                                                                 

 

Comments