ליקוטים מהתנ"ך

ליקוטים מהתנ"ך  \  אהוד קלפון

הספרים הכלולים בתנ"ך נכתבו על ידי סופרי בני ישראל, לאורך מאות שנים, עבור העם היהודי, אמונתו, דרך חייו ומורשתו. התנ"ך העברי כולל ספרי חוקים של התורה, ספרי מוסר של הנביאים, היסטוריה ודברי הימים של מלכי ישראל ויהודה, פואטיקה בשיר השירים, פילוסופיה בקהלת, חוכמה במשלי, אמונה והלל בתהילים, תשובה ביונה, ייסורים ודבקות באל באיוב ועוד. מתוארות גם מרידות ומלחמות נגד ממלכות ארם, אשור, בבל, יוון, ורומא עם חורבן וגלות.  אחרי מלכות שאול, דוד ושלמה נחלקה הממלכה לממלכת ישראל בצפון ולממלכת יהודה בדרום עם ירושלים והמקדש.

בשנת 722 לפנה"ס נפלה ממלכת ישראל בידי האשורים, ועשרה שבטים הוגלו ונעלמו. בשנת 586 לפנה"ס נפלה ממלכת יהודה בידי הבבלים שהחריבו את המקדש וירושלים. " ובחודש החמישי לחודש היא תשע עשרה שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל בא נבוזראדן עבד מלך בבל וישרוף את בית ה ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים..." (מלכים ב כ"ה ח-ט). ירמיהו הזהיר את המלכים יהויקים וצדקיהו שהעיר תחרב אם לא ייכנעו לבבלים, אך הם מרדו והחורבן הגיע לירושלים. המלך צדקיהו הוגלה לבבל, וביחד איתו הוגלתה האוכלוסייה האמידה של ירושלים ויהודה, ונשארה דלת העם. אחרי 48 שנים הייתה שיבת ציון מהגלות בעזרת כורש מלך פרס שהכניע את ממלכת בבל. אז עלו רק חלק מגולי בבל לציון שהתמודדו עם תנאים כלכליים קשים, בצורות, ועמים זרים שפלשו למקומות שהתפנו. עזרא ונחמיה שעלו אף הם לירושלים, הצליחו לבנות מחדש את חומות העיר, לשקם את המקדש ולהחזיר יצבות לחיי התושבים ביהודה. 

בשנת 332 כבשו היוונים את ארץ ישראל ותושבי ירושלים חיו תחת ההשפעה ההלניסטית שבה התמרדו פעמים רבות. בשנת 167 לפנה"ס זכו החשמונאים לעצמאות דתית ומדינית עד לכיבוש הארץ על ידי הרומאים, שהחלו להצר את צעדי היהודים בארץ ישראל ולחלל את מקדשם בירושלים. במרד הגדול של היהודים נגד הרומאים משנת 66 עד 70 לספירה, נחרבו ירושלים והמקדש ויציאה לגלות. בשנת 136 מרדו שוב היהודים ברומאים בהנהגת בר כוכבה בתקווה לעצמאות ולחופש פולחן, אך המרד כשל, החורבן היה גדול, והגזרות על יהודי ארץ ישראל היו קשות עוד יותר. למרות שהעם חי תחת כיבושים חוזרים של מעצמות וממלכות זרות, הוא המשיך לכתוב ספרים ופרקים שנכנסו אחר כך לתנ"ך. התנ"ך העברי היה בידי העם היהודי הרבה שנים לפני הופעת כתבי הדתות האחרות שצמחו באזור, כגון הברית החדשה והקוראן. על אף שהתנ"ך העברי הוא יסוד מורשתו של העם היהודי, הכתוב בשפתו וקשור לארצו, אנשי דת זרים מצטטים פסוקים מספריו ומתאימים אותם לאמונתם. רבים מהם מנכסים לעצמם את כתבינו, ספרנו וחוקינו, ופוסחים על קיומנו. חלקם טוענים שהברית החדשה מחליפה ומבטלת את הברית הישנה שאלוהים כרת עם בני ישראל. מכאן שעם ישראל וכתביו מתבטלים עם הופעת כתבי הברית החדשה, אמונת דתה ומנהגיה. הדבר אמור גם לגבי פרשני הקוראן המבטלים את הכתבים שקדמו לו ונכתבו על ידי אחרים. למשל הם מבטלים את הברית שכרת אלוהים עם בני ישראל, כי לטענתם, הדת החדשה הכתובה בקוראן היא דת האמת לכן נמחקות הדתות שקדמו לה.  

במקרים רבים, משוטטים אנשי דת במרחבי התנ"ך, מוציאים פסוקים מהקשרם, ומתאימים אותם לצורכיהם. פסוקים רבים מנותקים מרצף הטקסט המקורי ומאבדים את משמעותם המקורית. בתנ"ך העברי הם "מצאו" את נביאיהם ואלוהיהם, על אף שפרקים אלה מתייחסים לבני ישראל ולעם היהודי.

אנו רואים שאנשי דת רבים "מפגישים" את נביאיהם עם נביאי התנ"ך שקדמו להם במאות שנים,והמאזינים מאמינים להם. איך הפכו פסוקים מספר ישעיהו להיות מבשרי לידתו של אבי הנצרות, אף על פי שהנבואה מתייחסת לבני ישראל וגאולתם. הם מצטטים פסוקים מישעיהו, דניאל, יחזקאל, ירמיהו, זכריה, תהילים, משלי, בראשית, דברים ועוד, כדי להוכיח המקוריות של דתם. התנ"ך העברי הפך נכס בלעדי של שתי דתות גדולות, שבטלו את הברית הישנה שעשה אלוהים עם בני ישראל, וכל אחת מהן טוענת שהיא המחליפה האמיתית של העם העתיק ובריתו. לאורך שנים רבות, העם היהודי היה לצנינים בעיניהם, כי קיומו מנוגד לבריתות החדשות שלהם עם האל, על כן, לפי תפיסתם, העם היהודי הולך ומתמעט וסופו להיעלם.

לפני מלחמת העולם השנייה (1939 – 1945) מנה העם היהודי 18 מיליון נפש, ושישה מיליון מתוכם הושמדו באופן שיטתי בשואה. כיום 74 שנים אחרי ההשמדה הגדולה, העם היהודי עוד לא התאושש והוא מונה רק 14 מיליון נפש בעולם. שתי הדתות האחרות מונות כל אחת יותר ממיליארד בני אדם בעולם, כתוצאה ממיסיונריות עולמית, כיבושי ארצות וכפיית הדת על עמים אחרים. היהדות לעומת זאת, לא עסקה מעולם בשכנוע אחרים להתגייר, וגם אלה שרצו להתגייר מרצונם, גילו שהדרך ארוכה מאוד. נדרש מהם לימוד תורה ומנהגים, קבלת עול מצוות, חובת ברית מילה, חינוך יהודי, הימנעות ממאכלים אסורים, שמירת השבת ועוד, לכן יש מעט מתגיירים. 

           

 

Comments