מחילה ברבים

מחילות ברבים  \   אהוד קלפון


סליחה ומחילה בקהילתנו,

פיוטי תפילה לשוועתנו.   

 

קול המון זועק עננו,    

הסר מעלינו חטאינו.  

 

בעת צרה האל בקרבנו,   

ברוחו מגן מאויבינו.

 

בעת זקנה אינו עוזבנו,

ברית אבות חותם בתוכנו.

 

אל חנון שומע קולנו,  

אינו מסתיר פניו מפנינו.  

 

הגיגי שירה בשפת פינו,  

צור ישראל שומר עלינו.  

 

מעידה בשגגה, סולח לנו,

אנו יצוריו, הוא יוצרנו.   

 

מורה דעה מאיר דרכנו,

שופט עולם חותם גורלנו.

 

 

 

                                                      

 

 

Comments