מחזור סליחות וחטאים

מחזור סליחות וחטאים   \   אהוד קלפון

 

קול שופר באפלולית,

עוטה שחר בטלית.

תהילת שירי משוררים,

חקרי לבב ניעורים.

 

ראש שנה וכיפורים,

עוונות במחזורים.

תפילות ימים נוראים,

פיוטים וחטאים.

 

פני ענווים תמימות,

דרכי ארץ חמימות.

מילות מרמה עמומות,

אוזני רשע אטומות,

 

פרקי מוסר נעלים,

עקבות שבילי הבלים.

חסדי זוהר שחקים,

על פני תהום מעמקים,

 

לזות לשון וכחשים,

מידות אדם מעשים.

קלות דעת ומעילה,

ברשות רבים עלילה.

 

 

 

 

                                                      

Comments