מראות אביב בניסן

מראות אביב בניסן  \  אהוד קלפון

חודש האביב נקרא גם ניסן וראש חודשים, ובספר ויקרא כ"ג 5 כתוב:  "בחודש הראשון פסח". החודשים מופיעים בתורה במספרים, אך שמותיהם הגיעו יותר מאוחר, עם עולי בבל לירושלים, בעקבות הצהרת כורש בשנת 538 לפנה"ס. האביב באקלים הממוזג, בארצות הצפון, מתחיל ביום שוויון אביבי ב 22 במרץ, ונמשך עד ל 21 ביוני, אך באזורנו, האקלים הוא סובטרופי - חצי מדברי, לכן עונת האביב קצרה יותר ואינה אחידה. אבותינו החקלאים מתקופת המשנה, מציינים שתי עונות אקלים בולטות בארץ ישראל: עונת גשמים קצרה, עם ברכת "משיב הרוח ומוריד הגשם", ועונת חמה ארוכה, עם ברכת "מוריד הטל".

הפריחה בעונה זו ניכרת בהרים, בעמקים ובמדבר, אך היא תופיע בגדות הנחלים רק בקיץ, כאשר המים יהיו יותר חמימים. אחר הופעת רקפות, כלניות, ונוריות, רואים סביב נופית, פרחי קחוון ושום בלבן, חרציות בצהוב, דרדר כחול, מרגנית תכולה, פרגים באדום, קידה צהובה בחורש, סיפן התבואה, אירוסים, צמחי בוצין ומרווה שענפיהם נראים כמנורה, ועוד.  

הציפורים היציבות, עסוקות בבניית קנים, בהטלה ובדגירה. ביניהן נמנים דרור, שחרור, בולבול, צופית, עפרוני, ירגזי, חוחית, פשוש, עורבים, ועוד. נדדו צפונה  חסידות, ברווזים, נחליאלים, ודורסים למיניהם, ומגיעים אלינו מאפריקה, שרקרק, תור, וסיס שישובו לביתם בסתיו. הדבורים עסוקות באיסוף צוף ואבקת פרחים, ומאביקות את פרחי המטעים ליצירת שפע של פרי. גם הזוחלים מגבירים את פעילותם בימי האביב החמימים, ואפשר לראות צבים בגינה, שממיות על קירות, לטאות על סלעים ונחשים יוצאים מהסבך.

מה בשדות האביב: נסו מאופק העבים, שבו רוחות שרבים. רחש שיבולי קמה, שיר ברכת האדמה. מקדימות קרני זריחה, עזים צבעי הפריחה. צינת ליל טללים, מתקצרים הצללים. מראות נופי עלומים, בעול חמה הלומים.     

Comments