נרות חנוכה

נרות חנוכה   \  אהוד קלפון

שמונה נרות יחדיו בחנוכה,

אורם בוהק בסביבה חשוכה.

 

עוד נר נדלק ביממה,

זוהר לילו בחממה.  

 

שירים יפים עם לחנים,

זמר חנוכה ופזמונים.

 

סיפורים על חשמונאים,

מראות עבר עולים ובאים.  

 

נר ראשון  שר על הניסים,

שני על מסיבות וכנסים.  

 

שלישי על חושך וגשמים,

רביעי הכין מטעמים,

 

חמישי בנה סביבונים,

שישי חיבר פזמונים.

 

שביעי הצית אור נעורים,  

שמיני סיים חג האורים.  

 

שמש ברך נרות מסורים,

הלכו לישון תמו סיפורים.  

                                                 

 

 

                                                    

                                                     

 

   

                                                      

     

 

 

Comments