פירות הארץ בט"ו בשבט

פירות הארץ בט"ו בשבט  \  אהוד קלפון

בעת ההיא ארץ שממה,  

עם בניכר זוכר אדמה.

 

חג האילן של מקובלים,

שבו נעורים פירות הלולים.

 

כתר פירות של התאנה,

טובה, מיובשת דשנה.

 

תמר וזית ברוכי ציפה,

נושר גרעין יפה הקליפה.

 

ענבי כרמים בשבט צימוקים,

שבעה מינים פירות מתוקים.

 

נופים חרבים לחרובים,

בלהט חמה והשרבים.

 

פירות חרוב כוחות עלומים,

דבש קיץ תרמילים חומים.


ברכת ארץ מינים קדומים,

                   עקבות החג שבילים עמומים.      

 

 

 

 

Comments