רוח שנה בסתיו

רוח שנה בסתיו  \  אהוד קלפון

 

 

תם אלול, תשרי בפינה,

שקעה חמה חלפה שנה.

עוטה חצב פריחה לבנה,

שחר עולה זריחה משתנה.  

  

בא תשרי עם ראש השנה,  

קרני חמה בלי עננה.  

בא סתיו עם עונה רעננה,

ריחות מטר במתנה.

 

נפש זכה בעת מחילה,     

זוהר אור בתום נעילה.

הולך אדם בדרך סלולה,   

משליך חטאיו במצולה.    

 

נדרים בנפש תמימה,

נמחלים ברוח חמימה.  

הד מלב קורא בדממה,  

הבלי נשמה בשממה.          

 

רוח שרב בעול חמה,   

תם אסיף בשיר קמה.    

ברכת ענן בהגשמה,     

זריעת דגן באדמה.     

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

Comments