ארץ חמדת פיוטים

ארץ חמדת פיוטים  \  אהוד קלפון

 

חש אני ראשית צעדייך,

בחנותי בצל אוהלייך.

 

עקבי הזמן חרצו דרכייך,

פרחו שבילי עלומייך.  

 

רן לבי בשומעי שירייך,

את פיוטי שולח אלייך.

 

שלפי זהב כתרייך,

אגלי טללים עדייך.  

 

לא כבו אורות עינייך,

מראות תקווה בפנייך.

 

אלך בשבילי נעורייך,

אסיר מכשולי רגלייך.

 

מטרים ירוו שדותייך,

זיכרון ריחות תלמייך.

                                                                       

קורא בערגה ספרייך,

דמויות גיבורי עברייך.   

                                                             

טרשי שרפים הרייך,

בשדות מזרע נופייך.  


יפריחו שממה בנייך,

יקרינו זוהר פנייך.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                       

 

Comments