ספר העם מורשתו

ספר העם מורשתו  \  אהוד קלפון

 

שחר עמנו בנדודים,

תולדות ספרי היהודים.   

מסעי אבות העברים,

בין נהרות ועברים.

כתבי חוכמת התורה,

מורשת אור נאורה.

סנה בוער ועננה,   

דרכי עם באמונה.

דברות חוקים וסיפורים, 

פרקי כתבים עטורים.  

על ראש ההר כתרים,

לחני פיוט מזמורים.

אבות ארץ ואומה,

שינו דרך וגלימה.

אוצר העם מורשתו,

ספר חיים תפארתו.

הועתק ספר הספרים,

עמים ניכסו אתרים.

שמר העם אדרתו,

באפלת תפוצתו.

                                      

 

Comments