אסיף וזרע בסתיו

אסיף וזרע בסתיו  \  אהוד קלפון

סוכה קטנה בלב הגינה, פירות העונה בכל פינה. ימי אסיף עת נתינה, שיר נדוד ציפור ראשונה. סוכת מדבר אסיף יבולים, שלושה רגלים עם שיבולים. רוח שרב שמים תכולים, שמחת תורה עם דגלים. עטרת מינים בהידורים, ברכת הרוח במטרים.       

חג הסוכות בירח איתנים, הוא אחד משלושה רגלים, הקשורים לעונות השנה ולהבשלת יבולים. שמות החג: סוכות על שום שאבותינו ישבו בסוכות במדבר בצאתם ממצריים. "בסוכות תשבו שבעת ימים... כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם ממצריים" (ויקרא כ"ג, 42 – 43).
חג האסיף הוא המועד שבו עובדי האדמה סיימו לאסוף את תבואת השדה אל הגורן, ואת יבולי הכרם אל היקב. "חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגורנך ומיקבך" (דברים ט"ז, 13 - 14 ). חג שמחת תורה, שאינו מוזכר במקרא, מציין את מועד הסיום של קריאת חמישה חומשי תורה, ותחילת קריאתם מבראשית. בישובים חקלאיים, נוהגים לערוך חגיגות אסיף בסוכות וכן  חגיגות קציר וביכורים בפסח ובשבועות.
במהלך ימי הסתיו, לפני רדת הגשמים, זורעים חיטה ושעורה בשדות, שהוכנו לגידולי בעל בחורף, המושקים במטר השמים. "הזורעים בדמעה ברינה יקצורו" (תהילים קכ"ו). הזריעה מלווה בחרדה, שאם תהיה שנת בצורת יאבדו הזרעים, ואין באביב יבולים. "והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, למטר השמים תשתה מים" (דברים י"א, 11).
במקרא יש תיאורים של שנות בצורת בארץ כנען, שבהן ירדו אנשים רבים למצריים, ששדותיה מושקים במי הנילוס, ואינה תלויה במטר. סוכות, שחל בעונה שחונה, בנופים צחיחים ובאדמה חרבה, נזקק לצמחי ארבעת המינים כדי להדר בהם את החג. "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכפות תמרים וענפי עץ עבות וערבי נחל..." (ויקרא כ"ג, 40).
על פי המסורת הם גם מייצגים את חלקי ארץ ישראל. אתרוגים (הדרים) המושקים בקיץ ומבשילים בסתיו, מייצגים את מישור החוף והשפלה. תמרים - לולבים, הנותנים את פריים בעונה זו, מייצגים את האזורים החמים בארץ ישראל, כמו המדבר ועמק הירדן. עצי ערבה מגיעים לשיא פריחתם ורעננותם בגדות הנחלים בעונה יבשה זו, והם מייצגים את נחלי ארץ ישראל. שיחי הדס (ענפי עץ עבות), שגדלו בר בהרים עד שנכחדו, מייצגים את הרי ארץ ישראל. מסורת אחרת משווה את תכונות ארבעת המינים לתכונות בני אדם, ומאגדים את כולם לאגודה אחת. האתרוג בעל טעם וריח, הערבה חסרת טעם וריח, ההדס בעל ריח וחסר טעם, והתמר (לולב) בעל טעם וחסר ריח.
מחשוון מוסיפים ברכה "ותן טל ומטר לברכה", אך מתי יחשב הגשם הראשון ליורה? על פי המקורות, גשם תשרי לא יחשב יורה, כי אינו מביא לשינויים בעקבותיו. על פי המטאורולוגים, גשם ראשון היורד בסתיו כתוצאה משקע חזיתי ואפשר למדוד את כמותו, יחשב ל" יורה".
החקלאים רוצים לראות נביטת זרעי הדגן בשדותיהם, כדי לאשר שזה אכן היורה. בחקלאות בעל, יש חשיבות גדולה למועד רדת היורה. אם הוא מקדים מאוד ויש אחריו הפסקה ארוכה ללא גשמים, הזרעים הנובטים עלולים ליבול וצריך לזרוע את שדות שוב, על מנת לא להפסיד את עונת הגידול. אם היורה מאחר מאוד לבוא, אז היבולים עלולים להיות קטנים באביב, כי תקופת גידולם מתקצרת. אם ממשיכים לרדת גשמים במועדם לאחר היורה, יגדלו מהם צמחים רבים והיבול יהיה רב.
היורה אופייני לאזורי אקלים סובטרופיים, שבהם יש עצירת גשמים בחודשי הקיץ ובראשית הסתיו. לעומת זאת, באזורי אקלים ממוזג, כמו באירופה ובצפון אמריקה, הגשמים יורדים באביב בקיץ ובסתיו, ואין משמעות לגשם הראשון. 

 

 

   

 

 

Comments