שירת הים ושירת דבורה בשבט

שירת הים ושירת דבורה בשבט  \  אהוד קלפון

אמצע שבט בשירת הים,

מילות הלל לאל קיים.


אז ישיר משה ובני ישראל,

שירת אמונה, צליל הגואל.


פרשת בשלח, בקיעת גלים,

פרשת המן, מרד וכשלים.


קריעת הים, נס ופלאים,

תפארת שירים נפלאים.


פסוקי שירה בשלל ניגונים,

זיכרון מסורת של עידנים.


על חוף הים קולות שאונם,  

בשדות ניכר מראות דמיונם.


הפטרת בשלח שירת דבורה,

ותשר דבורה שירה נסערה.


תיאור נוקב, מילות כלימה,

חמקו שבטים מהמשימה.


עלה הקישון על גדותיו,

רכב סיסרא שקע בשדותיו.


נחשון הוביל גל מתנדבים,    

דבורה פתחה שדות מרחבים.   

 

                                                                                     

 

Comments