עת מחילה

עת מחילה  \  אהוד קלפון

 

באור שחר ניעורים,

מחילת לב מזמורים.  

 

כתבי אבות ולחנים,  

עצת שוכן מעונים.

 

יום חדש בדמדומים,

שירי פיוט עמומים.  

 

על ראש אלול כתרים,

תרועת תשרי כיפורים.  

 

בלב הדגה תפילה,

תשובת יונה מחילה.   

 

אור גנוז במסילה,    

זכה הנפש בנעילה.  

 

זוהר עקבות השבים,  

ברכת שמים בעבים.  

 

 

 

 

                         

 

                                                                      

                                                               

 

                                                                      

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments