תקשורת אדם עם שמים

תקשורת אדם עם שמים  \  אהוד קלפון

בתקופת התנ"ך קמו יחידי סגולה שדברו עם האל ומלאכיו, ואנשים שקבלו את ברכת האל, והבטחת תמיכה ומגן. קמו נביאים שנבחרו למלא שליחויות שונות, ולדבר נגד פולחנים זרים על ידי מלכים ונגד עוולות בחברה. בין אלה אפשר למנות את אברהם, יעקב, משה ואהרון, דוד, נתן הנביא, אחיה השלוני, שמואל, אליהו הנביא, אלישע, שמעיה איש האלוהים, ישעיהו, ירמיהו, עמוס מתקוע, הושע בן בארי, יחזקאל, מיכה, צפניה, יואל, חגי, מלאכי, נחום, חבקוק, עובדיה, יונה בן אמיתי ועוד.

מבין הנשים, מוזכרות חנה (אם שמואל) ותפילתה לפרי בטן במקדש בשילה,שרה שקבלה בשורה ממלאך אלוהים שתלד בן בגיל זקנה, דבורה הנביאה שנלחמה בסיסרא, מרים, חולדה הנביאה, אסתר, אביגיל ועוד.

הנביאים עמדו באומץ ודברו אל העם על חורבן ארצו, אם לא יסור מדרכו הרעה. הם הוכיחו את המלכים על חטאיהם, הציעו הצעות תיקון, ניבאו נבואות חורבן והעם איבד את עצמאותו, ונבואות נחמה והעם שב למולדתו. חלק מכתבי הנביאים כתוב בפרוזה וחלק בשירה, אך המסרים דומים.

שפה  ישירה:

האל אינו חורז שירה, 

                שפת דיבורו ישירה.

מראות וסמלים, 

                אורות וצללים.

קשת בשמים, 

                רוח על פני המים.

נביאיו משוררים, 

                משליהם מעוררים. 

נברא אדם כמותו,

                מעפר אדמתו.

אסר את עץ הדעת, 

                גבולות אדם לדעת. 

רבו חטאי ברואיו, 

                כילה מבול יצוריו.

מעניש וגם סולח, 

                מקרב וגם מדיח. 

פסלי אלים וטרפים, 

                בחרון אף נטרפים.

מעניק זוהר לחמה, 

                פלגי מים לשממה. 

משיב גשמי העבים, 

                נבטי חיים ברגבים. 

נותן חופש בחירה, 

                דרך ארץ מאירה. 

ברא עולם במילים, 

                מלאה תבל צלילים.   

אמרותיו עשירות, 

                מילותיו ישירות. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

                                                        

 

 

 

     

Comments