ימות הגשם

ימות הגשם  \  אהוד קלפון

 

גשם בא בעוז מטרים,

רעמי שמים נסערים.


                רגבי אדמה ניעורים,  

                ריחם נישא להרים. 

 

רוח נושבת בעבים,   

נופי הסתיו קשובים.     


                צצים בארץ פרחים,      

                שבלולים בדרכים.  

 
 באופק אור ברקים,   
הדי רעם בשחקים.  

                שבה רוח וגשמים,
                שוכני הסבך רדומים. 
 

צבעי שלכת בעלים,  

הומים מי הנחלים. 
                    
                גלי חופים גועשים, 

                אגלי מטר לוחשים.    

 

 

                                      

                                         

  


Comments