זיקית בגינה

זיקית בגינה  \   אהוד קלפון

 

זיקית נחה בצמחי הגינה,

אורחת רצויה בכל עונה.

מנמנמת בצל ישנה,

מתמזגת בפינת הלינה.

 

מוסוות בכסות ירוקה,  

עלים חופים כסוכה.   

נראית לרוב אדישה,

היא ערה לכל תחושה.     

 

עם שחר קרני חמה,  

מגיעה שעת הקימה.

צופה אל המטרה,  

נעה מעט עם בקרה.   

 

יציבות גופה משתנה,

אחיזת זנבה איתנה.

דרוכה היא ורגועה,  

זהירה בכל תנועה.

 

חגב נוחת בשגגה,

לא חש סיבה לדאגה.  

תנוחתה לא משתנה, 

אך לשונה מוכנה.     

 

מול עינה הקטנה,

הוא נמצא בסכנה.

שולפת לשון ארוכה,     

בפיה ארוחה ראשונה.    

                                                                                                         

כהרף נסוגה לשונה,

נבלע חגב לקרבה.
בקרן אור ראשונה, 

את כסותה משנה.   

  
                                    שבה למסתור בפינה,  

תנועת ראשה מתונה.

פוקחת עין וממתינה,

לעוד ארוחה דשנה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                         

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

Comments