ניצנים בשמש מלטפת

ניצנים בשמש מלטפת   \  אהוד קלפון


בלב שבט ומטרים,  

                    שמש אופק מהלכת.

פקעי פרחים ניעורים,

                    מטע עצי שלכת.

 

נראו ניצנים בגינה, 

                    חמה רכה מלטפת.

תמה שינה בצינה.

                    זמזום דבורה מלקטת.

 

מראות אביב בשירים,   

                    רוח קרה נסערת.

צבעי פריחה בנירים,  

                    צצה רקפת נסתרת.

 

רכה ירוקה הקמה,

                    אט נעה מתפללת.

רפה זריחת החמה,  

                    נפש יפה מתפעלת.   

 

לילות אופל בהירים, 

                    צינת שדות אורבת.      

עצי שלכת ניעורים,  

                    רוח קרה צורבת. 

 

בתום ניסן ומטרים, 

                    שבים לילות טללים. 

עם בוא קציר ביכורים, 

ברוכים עצי צללים.    

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

Comments