בעת הקציר

                                                                 חיטה בעת הקציר

בעת הקציר  \  אהוד קלפון

 

רוח בזהב שיבולים,

שירי אביב הלולים.   

 

                יבשו שדות ירוקים,       

                עת קציר בעמקים.   


זמרת עומר ושלפים,   

שרידי עבים חולפים.      


                רגבי חריש ותלמים,   

                נופי שחר עמומים.                 

  

רחש רוחות שרבים,        

מראות מדבר חרבים.      

 

                להט אודם פרגים,      

                חמת אביב וחגים.     


רחף אבק שחקים, 

ערפלים בעמקים.            

  

                עלו גידולי מקשה,   

                חריש אדמה קשה.        


קוצי חמה חשופים,         

ראשי גדילן כפופים.            


                ברכת מטר עננים,   

                עומס בר זירעונים.   


מלאו אסמי דגנים,

צלילי ליל משתנים.

                    

                עשבי סיוון צרובים,

                שבילי ארץ חרבים.        

     

 

 

Comments