בדרכי הבריאה

בדרכי הבריאה  \  אהוד קלפון


ראשית תוהו ושמים,  

רוח על פני המים.

 

הדי קולות מרומים,   

אור, חושך, וימים.

 

ערב, בוקר וזמנים,    

אופל תהום עננים.     

 

מאור קטן וחמה,

רחש קולות דממה.  

 

ראה כי טוב אשר עשה,

ברך יממה חדשה.  

 

שרצים במי אגמים,   

מילאו חיות הימים.  

 

אוכלי עשב אפרים,

הדי זמרת ציפורים.  

 

ברכת מטר העבים,    

רעם קולות מרחבים.

                                                                                            

נברא אדם בצלמו,

חוכמת האל בדמו.  

                                               

תמה בשישי הבריאה,

בשביעי מנוחה מלאה.  

 

  גן עדן ללא שנים,  

עץ דעת ומדנים.  

                                                                         

שפע פירות וכרמים,

מי נהרות ותלמים.  

 

הבלי פיתוי וקסמים,    

חיי שלווה נעימים.         

 

נפקחו עיני פתאים,    

ערבו טעמי חטאים.  

 

זעף קולות רעמים,      

אבדו לעד עלומים.    

 

שב אדם לאדמה,   

אל עפר הדממה.       

 

 

 

 

 

                              

 

 

                                      

 

 

 

                                          

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

Comments