בדרכי רוח הבריאה

בדרכי רוח הבריאה  \  אהוד קלפון


בראשית תוהו ושמים,  

רוח נושבת על המים.

 

הדי קולות מרומים,   

אור וחושך וימים.

 

ערב, בוקר וזמנים,    

אופל תהום עננים.     

 

אור ירח וחמה,

רחש קולות דממה.  

 

ראה כי טוב אשר עשה,

ברך יממה חדשה.  

 

שרצים במי אגמים,   

מילאו חיות הימים.  

 

אוכלי עשב אפרים,

הדי זמרת ציפורים.  

 

ברכת מטר העבים,    

קולות חיי מרחבים.

                                                                                            

נברא אדם בצלמו,

חוכמת האל בתחומו.  

                                               

בשישי תמה בריאה,

בשביעי מנוחה מלאה.  

 

  גן עדן ללא שנים,  

עץ דעת ומדנים.  

                                                                         

שפע פירות וכרמים,

מי נהרות ותלמים.  

 

הבלי פיתוי וקסמים,    

חיי שלווה נעימים.         

 

נפקחו עיני פתאים,    

ערבים החטאים.  

 

זעף בשמי רעמים,      

איכה אבדו עלומים.    

 

שב אדם לאדמה,   

לשדות אבק דממה.       

 

 

 

 

 

                              

 

 

                                      

 

 

 

                                          

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

Comments