בדרכי שדות ולחנים

בדרכי שדות ולחנים   \  אהוד קלפון


משגב שמים מעליי,

שומר הילולי שיריי.

 

רביבי טל לילותיי, 

נועם פיוט מילותיי.

 

בשדות עמק דגנים,   

נבטי שירים ולחנים.     

 

צלילי רוח ניגונים,    

בחרוזי פזמונים.     

 

במשעולי הדרכים,    

שבילי עפר להולכים.          


                    אור, החושך ימולל,

                    קרני שמש יהלל.


תניס חמה ליל אפל,

צפרירים בערפל.    

 

                    נמוגו עבי מטרים,

                    ננעלו השערים.


נבלו כרי אפרים,

נדמו צלילי עדרים.

 

                    בשדות קיץ וטללים,

                    תמה המיית נחלים.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments