בלב הסתיו

בלב הסתיו  \  אהוד קלפון


מי ידע עת לבוא גשמים,

                ברק ענן, קול רעמים.


לרוות רגב ותלמים,

                ריח עפר בשמים. 


נופי הבר חרבים,   

                רוחות מדבר ושרבים.

 

שמי חמה מעוננים,

                יום ולילה משתנים.       

 

הד נדידת שחקים,

                שבים ימים רחוקים.

 

גאות הים בגליו,    

                שלכת סתיו בעליו.   

 

נשמת שדות מטרים,   

                לילות אופל נסתרים.  

 

משב רוח בעבים,    

                שדות מזרע קשובים.    


קולות הסתיו ניעורים,

                צלילי שירת עגורים.  

   

 

    

 

                                                                      

   

 

 

 

 

 

                                                         

 

Comments