באפלולית דממה

באפלולית דממה  \  אהוד קלפון

 

רוח ערב נעמה,

אגלי טל באדמה.


יורד ליל בדממה,

שבה שלוות נשמה.


באופל חשרת עבים,

נצנוצי אורות כבים. 


משב ים בעננים,

משטים שאננים.


סהר דק  בלבנה,

ראשית חודש ועונה.


חיוורון ליל בשבילים,

נמלא עמק ערפילים.


בדרכי עפר שדות,

צלילי קנים בגדות.  


רגבי שלפים דמומים,

תלמי קיץ המומים.


נוגה אור באפלה,     

קרני שחר תהילה.          


באפלולית דממה,

המיית רינה בחמה.

 

   

 

 

 

  

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments