אבק של סוף הקיץ

אבק של סוף הקיץ \  אהוד קלפון

 

דרך עפר עתיקה,

רחף אבק שחיקה.  

 

רוח קנים שריקה,

חום הקיץ בנסיקה.  

 

נפרד נחל מגדותיו,

תמה המיית מסעותיו.

 

נדמו הדי זמירותיו, 

יבשו רגבי אדמותיו.

 

חופי להט הלומים,

חולות זהב רדומים. 

 

חריש שלף ורגבים,  

שלהי בציר ענבים.

                                                     

נאספו אור וצללים,

נמלא עמק טללים.

 

                    באפלולית מאורות,

                    גחליליות מאירות.

 

צלילי שלוות דממה,

בשחר קרני חמה.  

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

Comments