אבק סתיו ועננה

אבק סתיו ועננה  \  אהוד קלפון

ראשית שנה ועונה, 

ביקור מדבר בגינה. 

 

עוטף ענן אור חמה, 

רחף חולות ושממה.  

 

אבק ארם במרחבים,     

רוח קדים ושרבים.     

 

עת פריחת החצבים,   

ריח פרחי חרובים.    

 

שט ענן בשחקים,

לאים רגבי עמקים.

 

דוממים מי הנחלים,  

צלילי קנים חלילים.    

 

המיית קולות נדידה,        

עפה ציפור יחידה.       

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments