בעקבותייך

בעקבותייך  \  אהוד קלפון

זיכרון דמותך יערב,

בליל צינה ובשרב.


בשדמות הבר שבתך,

בוהקת אלומתך.


עמום קולך בשדות,

שריקת קנים בגדות.


אנה אפנה פעמיי,

היכן בריתך בשמיי.


אלך עד אופק דרכי,

פעימות ליבך בתוכי.


ארכו נדודי שביליי, 

עייפו צעדי רגליי.


באפלולית הלבנה,

דרך טרשים לבנה.


בין סבכי הלענה,

המיית לבב קטנה.


פניני שחר טללים,

נגלה עמק צללים.


אור זריחה באפרים,

הד דממת העדרים.


איה עקבות הרועה,

אולי דרכי התועה.                             

 

 

 

 

 

Comments