בראשית השנה

בראשית השנה  \  אהוד קלפון

 

תחל עונה רעננה,

רוח סתיו בעננה.

 

דרך תשרי איתנה,

עת מחילה מתנה.

 

בליל סהר לבנה,

פרח לבן בהמתנה.

 

חצב  על גבעה קטנה,

קרן אור שאננה.

 

שירת מזמור נושנה,

לפיוט תפילה, עדנה.

 

זוהר טללים בפינה,

הנצו פרחי גינה.

 

ימי סליחות חנינה,

זוהר לבב פנינה.  

 

חלפו ימי הלענה,

מראה שמים השתנה.  

 

ברכת הלל ברינה,

שר הקהל וענה.  

 

חמת בוקר רכונה,  

זריחה רכה מהנה.  

 

שדה קוצים בתמונה,

דרך צללים נבונה.

 

חוכמה, השכל ובינה,

דרך חיים באמונה.

 

 

  

 

Comments