בשדות אייר

בשדות אייר  \  אהוד קלפון

אייר בתכלת שחקים,  

רוחות מדבר ממרחקים.

 

בים קמה גלים חולפים,

עומר דגן בשדה שלפים.

  

חלף מטר נבלו פרחים,

ברקן זקוף בין החוחים.  

 

רחש זרמים בנחלים,  

נצנוץ פניני הטללים. 

 

מאיץ שחר בחמה,  

שטה קרנה בקמה.   

   

בר באוסם דגנים,

צמחו נבטי לחנים.   

 

עת ברכת יבולים,

שירת שדות הלולים.   

 

אייר זיו במלכים,

זוהר אור להולכים.       

 

 

 

 

     

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

                                                            

 

Comments